Table of Content
  Suku Banjar merupakan suku yang mendiami sebagian besar di Wilayah Kalimantan Selatan. Bila kita berbicara tentang ilmu mistis pastinya semua wilayah memilikinya termasuk Suku Banjar.

  Ilmu mistis termasuk didalamnya ilmu pelet, di Jawa kita mengenal akan namanya ilmu jaran goyang dan semar mesemnya. Adapun Suku Banjar memiliki juga beberapa ajian dan mantra-mantra. yanng mana mantra Suku Banjar adalah kata-kata yang merupakan kekuatan spritual leluhur pusaka Banjar.

  Yang mana hakekat dari mantra tersebut merupakan permohonan kepada yang maha kuasa yang disampaikan dalam kata-kata yang khas dengan menggunakan dialek bahasa yang khas pula dengan keyakinan yang penuh bagi penggunanya.

  Akan tetapi di zaman sekarang keberadaan sudah jarang dijumpai lagi mantra-matra ini. Andaikan ada mungkin pemilik mantra ini akan merahasiakan keberadaanya. Segelintir orang yang memiliki mantra ini mereka itu mendapatkan dari warisan keluarganya


  Mantra Pakasih Dari Suku Banjar

  Seperti halnya ini ada beberapa mantra-mantra pakasih dimana mantra pakasih ini merupakan mantra cinta kasih jika mantra ini ditujukan kepada sesorang maka target akan terpikat dan jatuh ke dalam kekuatan birahi pada siempunya mantra.

  Beberapa Mantra Pengasihan Dan Bacaannnya 

  Dalam Suku Banjar terdapat ilmu pelet yang mana ilmu pelet ini memiliki mantra yang berdialek Suku Banjar, adapun beberapa mantra yang bisa membuat hati seseorang terpikat bahkan membuka aura kecantikan  yakni : 

  1. Mantra Kata Burung Nuri

  • "Bismillahirrohmanirrohim, kata burung dandarasih, kata burung dandaraku. Seratus irang kasih seribu urang suka. Barkat Lailahailallah Muhammadarrasulullah".
  • "Bismillahirrohmanirrohim, kama si kama mati. Nuri katanya burung, Nur haq katanya Allah. Ah, Tunduklah, kasihlah, sayanglah (sebut nama target) lawan diaku. Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah".

  2. Mantra Pamikat

  • "Bismillahirrohmanirrohim, Tutian mandurasi. Buka padang mandurasi. Tartutup hati mirah, tarbuka hati putih. Rubuh rabah badan si anu..... Runduk kasih malihat padanku. Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah".
  • "Bismillahirrohmanirrohim, tikamku tikam Allah. Kutikam wan sirrillah. Apabila (sebut nama target) kutikam. Maka tunduk cinta kasih lawan diaku. Barkat lailahaillah Muhammadarrasullah".
  • "Bismilahirohmanirrohim. Pur sinupur, Aku bapupur di bulan tarang. bismillah aku bapupur rupaku nangkaya bulan tarang. barkat lailahailallah Muhammadurrasullah".
  • "Bismilahirrohmanirrohim. Tara taru bayu kukang, Kusambat ngaran ikam (sebut nama target). Barikit lawan diaku. Barkat Lailahaillah Muhammadarasulullah".
  • " Bismillahirrohmanirrohim. Tikna, tikku tikna, tikku (perulangan bunyi kata "hatinya","hatiku"). Hatinya, hatiku hatinya, hatiku yaitu katanya kukang yaitu katanya kukang. Sali inya kawa pisah, Kacuali inya bisa pisah, Kukang laki bini kukang suami istri. Maka inya kada kawa bapisah kacuali inya dapat bapisah. Lawan diaku dengan diriku yaitu katanya tuan....yaitu katanya tuan... (sebut nama pria yang dikehendaki). Sali tuan kawa bapisah tuan dapat bapisah. Lawan budaknya dengan budaknya. Maka inya kawa bapisah maka inya lawan diaku dengan diriku. Makbul ucapanku kabul ucapanku. Barkat Lailahaillah Muhamddurasullah".

  3. Mantra Untuk Mandi Bungas yakni :

  " Allaahumma nuurussamaawaati wamaafil ardh,kamaa nuurusysyamsi wal qamar,allaahumma sirrullaah nuurbuwwati yaa rasuulullaah.
  Allaahumma dzisshulthanil azhiim. Wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil kariim wa waliyyil kalimaatit tammaati wad da’awaati mustajaabati ‘aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ‘ainil qudrati wannaazhirinna wa ‘ainil insi wal jinni wa in yakadul ladzinna kafaruu la yuzliquunaka bi-abshaarihim lamma sami’udz dzikra wa yaquuluuna innahu lamajnuun wa maa huwa illa dzikrul lil ‘aalamiin wa mustajaabu luqmanil hakiimi wa waritsa sulaimaanu daawuda ‘alaihis salaamu al waduudu dzul ‘arsyil majiid thawwil ‘umrii wa shahhih ajsadii waqdli haajatii waktsir amwaalii wa aulaadii wa habbib linnaasi ajma’in. Watabaa ‘adil ‘adaa wata kullahaa min banii aadama ‘alaihis salaamu man kaana hayya wa yahiqqal baathilu innal baathila kaana zahuuqaa. Wa nunazzilu minal qur’aani maa huwa syifaa-uw wa rahmatul lil mu’miniina. Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammmaa yashifuuna wa salaamun ‘alal murshaliina wal hamdu lillahi rabbil ‘aalamiin".

  Adapun Tatacaranya :

  • Sebelumnya siapkan 3 kuntum bunga mawar ( merah, putih dan kuning ) 
  • Ambillah air satu gelas lalu masukkanlah kembang tadi ke dalam gelas
  • Bacalah mantra diatas sebanyak 40x, yang mana setiap selesai membaca mantra maka tiupkanlah pada gelas tersebut
  • Saat malam hari tepat jam 00.00 wib campur bunga didalam gelas tersebut dengan seember air untuk dipakai mandi
  • Insya Allah tubuh Anda akan bersinar dan menambah pesona daya tarik tersendiri.

  Begitu banyak ilmu mistis yang ada pada Suku Banjar, Semoga mantra ini dapat membantu Anda. Bisa percaya bisa tidak ini dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing.
  Related Posts: