Table of Content
  Halo sahabat primbon jawa kuno pernahkah anda ingin berpindah tempat dalam sekejap? Yup, keinginan anda tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil karena ilmu berpindah tempat dalam sekejap. Amalan ilmu melipat bumi atau lempit bumi hakikatnya adalah suatu ilmu yang dikuasai oleh wali-wali jaman dulu. Bahkan beredar kabar bahwa Gus Dur pun menguasai ilmu berpindah tempat secepat kilat ini juga. Banyak cara untuk menguasai ilmu ini, misalnya dengan cara berpuasa tapi ada juga amalan yang dapat dilakukan tanpa puasa. Untuk menguasai karomah melipat bumi ini, mari simak ulasan berikut ini.


  Pembahasan saya kali ini berbeda dengan postingan sebelumnya yang membahas tips agar rezeki lancar dan mengali terus dan pertanda suara burung gagak. Karena kali ini saya membahas ilmu yang sangat sakral dan susah untuk dikuasai. Mengapa demikian, karena ilmu melipat bumi bukanlah ilmu yang biasa saja tapi sangat penuh dengan persyaratan dan bisa dikatakan salah satu ilmu gaib tertinggi.

  Sama seperti ilmu menghilang dan ilmu kebal, ilmu melipat bumi ini sangat mustahil untuk diterima oleh akal nalar dan logika. Sebagai manusia awam, tentu ilmu tersebut adalah suatu yang mustahil untuk dilakukan. Tapi tidak bagi wali ataupun paranormal yang berkekuatan tinggi. Bahkan jika anda berniat dan bertekad tinggi untuk menguasainya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin.


  Ilmu Melipat Bumi Berpindah Tempat Dalam Sekejap

  Sebelum anda mempelajari cara menguasai ilmu melipat bumi berpindah tempat dalam sekejap ini, terlebih dahulu anda harus memiliki niat dan rasa percaya yang kuat terhadap ilmu ini. Jika anda sudah mantap untuk mempelajarinya, mari simak cara-cara berikut

  • Berpuasalah selama 40 hari seperti puasa pada bulan ramadhan. Puasa ini dimulai pada hari rabu wage dan selama berpuasa anda jangan sekali-kali mengonsumsi makanan yang bernyawa  dan apapun yang keluar darinya, misalnya susu dan telur. Lakukan puasa ini untuk meminta restu dan rindho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
  • Pada hari pertama anda puasa tepatnya pada malam jumat tengah malam (01.00), siapkan kayu badam dan tuliskan ayat surat QS. Al Qashash 22-24 dengan cara dipahat di atas kayu badam tersebut.
   
   “WA LAMMAA TAWAJJAHA TILQOO’A MADYANA QOOLA ASAA ROBBII AYYAHDIYANII SAWAA’AS SABIILI WA LAMMAA WARODA MAA’A MADYANA WAJADA ALAIHI UMMATAM MINANNAASI YASQUUNA WA WAJADA MIN DUUNIHIM RO’ATAINI TADZUUDAANI QOOLA MAA KHOTBUKUMAA QOOLATAA LAA NASQII HATTAA YUSDIRORRI’AA’U WA ABUUNAA SYAIKHUN KABIIRUN. FASAQOO LAHUMAA TSUMMA TAWALLAAIL ADZILLI”
  •  Pada hari kedua anda berpuasa dan seterusnya sampai 40 hari ke depan, amalkan ayat tersebut sebanyak 100 kali setelah menunaikan sholat fardhu. Dan ingat, sewaktu membaca surat tersebut, letakkan batang kayu badam tersebut di depan anda.
  • Jika anda sudah bisa melihat batang kayu badam tadi bergerak sendiri, itu artinya ritual anda sudah hampir berhasil.

  Cara Mengetes Ilmu Melipat Bumi Berpindah Tempat Dalam Sekejap

  Nah setelah melakukan ritual di atas, sudah waktunya untuk anda mengetes apakah ritual anda berhasil atau gagal dengan cara:

  • Berdirilah di kamar anda sambil memegang batang kayu badam dengan tangan kanan anda. Setelah itu pejamkan mata anda dan bayangkan tempat yang ingin anda tuju.
  • Selanjutnya, bacalah ayat QS. Al Qashash 22-24 dan bergerak majulah beberapa langkah kemudian buka mata anda. Jika anda berada di tempat yang anda bayangkan tadi, maka itu artinya ritual anda sudah berhasil.
  Sekali lagi saya ingatkan bahwa ilmu ini bukanlah ilmu yang biasa dan harus anda lakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena pernah kejadian ada orang yang melakukan ilmu ini tapi gagal, jadi mau tidak mau dia harus pulang menggunakan pesawat. kwkwk

  Semoga bermanfaat
  Related Posts: